Để ngăn ngừa nạn kẻ cướp hóa

By Lê Khả Sỹ

Phải xử lý nghiêm

More...

Hỏng hết rồi !

By Lê Khả Sỹ

Văn hóa Việt Nam ơi !

More...

Bà Chủ tịch tỉnh để hở thịt quá nhiều

By Lê Khả Sỹ

Trái khoáy

More...

Có lẽ bị cắm sừng

By Lê Khả Sỹ

Chạm nọc vào danh dự

More...

Ô hô !

By Lê Khả Sỹ

Các bác rủ nhau đi rồi 

More...

Dễ nhận biết người quê choa

By Lê Khả Sỹ

Níu áo là "đoàn kết"

More...

Vụ bổ nhiệm chui rào ở Tổng Cty ĐSVN

By Lê Khả Sỹ

Thư ngỏ kính gửi các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

More...

Chỉ có một đúng một sai

By Lê Khả Sỹ

Mười ba tỷ USD, nghe đã sướng

More...

Lòi mặt mấy tên đầy tớ

By Lê Khả Sỹ

Dạo nhạc...khúc dân ca..."vì nước vì dân"

More...

Giải trình à ơi...

By Lê Khả Sỹ

Về phát ngôn của Tổng thư ký Quốc hội

More...