Con lại viết...

By Lê Khả Sỹ

Chắc Bác vui lòng

More...

Gải nạn đi !

By Lê Khả Sỹ

Xúi quẩy quá

More...

vui

By Lê Khả Sỹ

Không đãi cát cũng có vàng

More...

Sắc lệnh thất nhân tâm !

By Lê Khả Sỹ

Lo thay cho nước Mỹ 

More...

Đọc thấy ngứa mắt phải nói

By Lê Khả Sỹ

Dây vào các GS.TS và các "nhà" cho vui

More...

Nhìn thẳng nói thật

By Lê Khả Sỹ

Cái thối nát của triều đình

More...

Nhầm

By Lê Khả Sỹ

Mở mắt mà xem

More...

Chọc nhau chơi

By Lê Khả Sỹ

"Chọc" bạn thơ Nguyên Hùng

More...

Chúc mừng Năm Mới

By Lê Khả Sỹ

Vui chút với đời

More...

Khai bút Xuân Con gà

By Lê Khả Sỹ

Đầu năm ngẫm cái sự đời

More...