Cuộc thế trước đây

By Lê Khả Sỹ

Giá mà...

More...

Gậy ông đập lưng ông

By Lê Khả Sỹ

Thế mới đau !

More...

Cũng lạ

By Lê Khả Sỹ

Chẳng biết đâu là thật, đâu là bịa

More...

Theo truyền thống

By Lê Khả Sỹ

Người ĐS chịu thương chịu khó

More...

Buồn tay thì viết

By Lê Khả Sỹ

"Lo bò trắng răng"

More...

Tặng phó Chủ tịch hội Nhà văn tp.HCM

By Lê Khả Sỹ

VĂN AI tế sống 

More...

Mỹ trêu tức Nga

By Lê Khả Sỹ

Đáng buồn

More...

Không thể tha, phải tung bút !

By Lê Khả Sỹ

Cho phó Chủ tịch hội Nhà văn tp. HCM biết thế nào là lễ phép

More...

Làm vua, làm quan lớn

By Lê Khả Sỹ

Để được nuôi, được hầu

More...

Quái dị

By Lê Khả Sỹ

Tiêu chuẩn của o Kim Tiến

More...