Hi hi...Hô hô !

By Lê Khả Sỹ

Cả một bầy

More...

Nghĩ về vụ Trịnh Xuân Thanh

By Lê Khả Sỹ

Bổ nhiệm đúng, tặng bằng khen đúng thì truy tố oan !

More...

Gửi Nhà thơ Nguyên Hùng

By Lê Khả Sỹ

Thử "trải nghiệm" như người lớn

More...

Xin hỏi

By Lê Khả Sỹ

Có nhục không ?

More...

Hỏi làm gì

By Lê Khả Sỹ

Kệ chúng nó

More...

Hợp lý hợp tình

By Lê Khả Sỹ

Phê bình là thỏa đáng

More...

Lạm bàn

By Lê Khả Sỹ

Hơi tàn nhẫn

More...

Mất nết

By Lê Khả Sỹ

"Chuyên da chuyên thịt"

More...

Thầm thương cho Bác

By Lê Khả Sỹ

Người ta "ưu tiên" như rứa

More...

Các người nhiễm độc không sao

By Lê Khả Sỹ

Cứ tự do

More...