Chuyện lạ như quen

Tội Đinh La Thăng
bây giờ mới khui ra
 
Nơi Đinh La Thăng được đăng đàn, ấn nút quyết định mọi đại sự quốc gia
trong cùng thời gian sai phạm nghiêm trọng.
 
Nói chuyện gì đấy ?
 
Bí thư Thăng: Cho ra khỏi bộ máy người nhũng nhiễu DN
DN nộp thuế nuôi bộ máy này, không có lý gì gây nhũng nhiễu, phiền toái !
 
Tội Đinh La Thăng từ nhiệm kỳ trước
Cái nhiệm kỳ chú là đại biểu của dân
Mỗi năm họp hai ba lần
Một khóa 5 năm, hơn mười cuộc họp
Thế mà cả triều đình không ai hay biết
Những sai phạm của chú to đùng
Đồng thời từng bước ung dung
Chú ngoi lên cái cơ quan cao nhất
 
Nghĩ cho cùng, cũng không đáng trách
Riêng mình chú gây nên
Bởi giá như không có cấp trên
Đỡ đầu đỡ lưng thì làm sao êm ấm được !
Đâu có phải họ điếc tai mù mắt
Hoặc ấu trĩ về chính trị, kinh doanh
Toàn là các bậc uyên bác tinh anh
Dân mới bầu mới cử
Bây giờ chỉ nêu tên mình chú
Chẳng lẽ Đinh La Thăng từ lỗ dế chui lên ?!
 
Như tiền thân vụ Vinaline, Vinashin
Cũng nhiều người cùng chú
Mộng tham nhũng đã từ lâu ấp ủ
Mới bày mưu “lót ổ” công khai
 
Dương Chí Dũng trước khi bị kết án tử hình
được bầu vào Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
(hàng trước từ trái sang, Chí Dũng đứng thứ năm, cạnh Nguyễn Tấn Dũng)
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng
Cục trưởng cục Hàng hải VN Dương Chí Dũng trước khi bị kết án tử hình

Nhưng bây giờ ai dám nói ai
Bởi ai dù đã về, vẫn cắm đầy “chân rết”
Bởi ai giữa đất này cũng biết
Nhưng chẳng ai dám ngứa mép ngứa mồm
 
Đến nước này, chú cứ chỉ mặt luôn
Những tên cùng phe, cùng chia chác
Có chết thì ôm nhau chết nốt
Xuống âm phủ lại họp hành, lại bổ nhiệm, lại vui…
 
Hà Nội, 03-5-2017
Công dân Lê Khả Sỹ 

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Hay. Hoan hô Nhà thơ Trường Hưởng !

Lê Trường Hưởng

An ủi chú Thăng

Chú Thăng…yên chí lớn đi!

Sẽ là “khiển trách” có gì mả run?

Cứ đưa ra…lý sự cùn:

“Cá nhân phụ trách” đừng đùn cho tôi

Cả làng nhận đủ phần rồi

Trút mình Thăng chịu mà…trôi được à?

Bái bai về thẳng luôn nhà!

Đời con…thừa nước, đời cha đậm rồi!