Biết mà

Câu đối tặng quan thất sủng

Thăng  cũng chóng, từng bước leo thang, sướng hơn cả trăm nghìn cú sướng

giáng  càng nhanh, một phen tụt dốc, đau kém chi vạn triệu lần đau !

---------------------

ĐỜI LÀ THẾ

Tặng quan thất sủng

 

Nghe nói Bí thư đã rút lui

Vừa buồn vừa “khóc” lại vừa vui

Cái thời oanh liệt ai chia chác

Để lúc gian nan chú sụt sùi ?

Cong đít đu dây, còn sức rướn

Vung tay chỉ mặt, hết đường chui !

Bây giờ mới biết đời là thế

Thương phận rủi ro cứ ngậm ngùi (!)

 

05-5-2017

Lê Khả Sỹ

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Bài thơ hay lắm !

Bác Hưởng tinh thông thể luật Đường có khác.

 

Lê Trường Hưởng

Động lòng trắc ẩn

ĐỘNG LÒNG TRẮC ẨN
 

Tặng quan thất sủng

 

Tiến nhanh rồi cũng đến hồi…lui

Than khóc để cho lắm kẻ vui

Còn bạc còn tiền ha với hả

Hết cơm hết rượu sụt cùng sùi

La Thăng bỗng chốc thành La…giáng

Bí đứng đột nhiên hóa Bí…chui

Tận ngọn muốn trèo nên…gãy cổ

Động lòng trắc ẩn thấy bùi ngùi

 

Lê Trường Hưởng

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Bài họa hay. Cảm ơn Bạn đọc !

BẠN ĐỌC

ĐỜI LÀ THẾ

Bài họa

         ĐỜI LÀ THẾ

  Bài chơi đã đến nước cờ lui                                          

  Ván bạc chức quyền có thấy vui ?                             

  Tiền tỷ bấy năm chia với chác           

  Vàng cây từ ấy nhận đâu sùi                                       

  Nhìn xưa cờ phất lên đà rướn

  Trông tới chân run ngó chỗ chui

  Bán tước mua quan đời vẫn thế                                

  Ba gang còn đẫy thoáng chi ngùi

 

BẠN ĐỌC