Vua chúa quan nha

Bông lông nhặt chữ chắp vần

 

Nghiêm trọng hóa, nói quen rồi

Bao nhiêu nghiêm trọng, bao thời quên đi

Nên nghiêm trọng chẳng can chi

Can chi cũng chẳng làm gì được nhau

Làm gì tuy có hơi đau

Hơi đau vẫn đứng hàng đầu, bề trên

Bề trên là chỗ bình yên

Bình yên để lại đi lên như thường

Như thường là thói nhiễu nhương

Nhiễu nhương mới có “lòng thương” dân nghèo

Dân nghèo mới “được” treo niêu

Treo niêu thì mới "mến yêu" các người

Các người mới bị lôi thôi

Lôi thôi là kiếm đường chui vào... hầm (!)

 

16-5-2017

 

Nó là thế

 

Quan nha vua chúa, thói quen rồi

Thắng thế giơ chân, bại thụt vòi

Bảy nổi ba chìm không lạ quá

Lên voi xuống chó cũng thường thôi

Mồi ngon miếng bở tranh nhau đớp

Chiếu sạch giường cao chiếm chỗ ngồi

Mạt vận hết thời là mất trắng

Đau đời há mõm: Ối trời ơi !

 

15-5-2017

Lê Khả Sỹ

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Bài họa rất hay ! 

Bác đã lên tay

Quan tham phải hoảng

Thỉnh thoảng bác choảng

cho chúng một đòn

Bác ngủ mới ngon

như sau "cú đánh"

Lê Trường Hưởng

Vua chúa quan nha

HỠI ƠI!

 

Vua Chúa ngày nay lắm quá rồi

Từng vùng Bạch Tuộc đã giơ vòi

Vét vơ của cải sao hăng thế

Sách nhiễu dân lành cũng vậy thôi

Tội lỗi tầy đình không…bật bãi  

Sai lầm nghiêm trọng vẫn yên ngồi

“Thi hành kỷ luật” là…lên chức

“Hạ cánh an toàn” đó hỡi ơi !

 

Lê Trường Hưởng