Sắp trình làng bài viết dài

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Khái quát từ góc nhìn của người "lai đạo"

...

* Ý thức "ngành nước lớn" teo tóp dần

* Truyền thống lâu đời

          - Chịu thương chịu khó

          - "khoát nước theo mưa" cho yên phận

          - Lãnh đạo giỏi môn "đá đít"

          - Lạc quan tếu

          - Thủ cựu

          - Đường lối tiến một, thoái hai

* Thời kỳ xuống dốc ...

* "đạp phanh" cứu vãn

          - Thuận lợi

          - Khó khăn thách thức

* Hy vọng

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Đường sắt cùng với đoàn tàu chính quy

Lê Trường Hưởng

-------------------------------------------

Nối vần

Nếu cứ thủ cựu chai lì

Đoàn tàu chưa biết nó đi hướng nào

Chao ôi ! Đất cứng trời cao

Kêu ai giữa buổi đua nhau ăn, cười  ?

Lê Trường Hưởng

Bài viết dài

Huynh vừa có chuyến công du?

Tai nghe mắt thấy lu bù viết đây

Lại sờ luôn được cả tay

Tham nhũng tiêu cực phen này trốn đâu

Rung chuông đề xuất cứu mau

Đường sắt cùng vơi đoàn tầu chí nguy!