Tếu táo đỡ buồn

Đăng lại theo yêu cầu bạn đọc

“Xếp ghế kê bàn”

 

Nhà thì cũng chỉ một gian

Toàn là loại ghế loại bàn gia công

Nhưng quý đồ cổ cứ dùng

Khiến bạn bè đến ngồi rung đùi cười

Cười thêm cái chuyện dở hơi:

Mỗi lần ông được sang chơi hầu thầy

Thầy ra huấn thị dạy bày:

Phải sắp xếp, mới là người cách tân !

 

Ông về “xếp ghế kê bàn”

Theo cách thức đã tính toan của thầy

Ông chỉ đạo thực hiện ngay

Ngang quay thành dọc, đít quay lộn đầu

Cái đằng trước, đảo ra sau

Mấy anh hàng xóm trông vào cũng khen:

“Tay này chịu khó thông minh

Bày ra như thế, mới nhìn cũng hay”

 

Nhưng rồi chỉ ít lâu thôi

Đến bà, có dịp sang chơi hầu thầy

Thầy chưa vừa ý lại bày:

Sắp xếp lại, nhớ làm ngay tức thì !

Bà về lại xếp lại kê

Việc ông làm trước, bà chê là tồi (!)

 

Còn tôi, thầm nghĩ buồn cười

Ông bà cùng loại dở hơi đó mà

Nhà đâu có được rộng ra

Bàn bàn ghế ghế vẫn là thế kia

Cái thì nứt toác nứt toe

Cái thì mối mọt, cái thì chắp chân…

Xoay đi xếp lại bao lần

Chung quy tốn kém, khổ thân họ cười

Vả chăng, nó ruỗng nát rồi

Càng co kéo lắm, càng rời rụng ra

Có lời khuyên nhủ ông bà:

Bỏ thì bỏ hẳn, thay là thay luôn !

 

04-7-2017

Lê Khả Sỹ

---------------------------

Đã công bố và đăng ký bản quyên (có chỉnh sửa)