Thơ tặng bạn

Tặng gia đình bạn Thắng

 

 

Thủy sơn, thu nguyệt lung linh sáng

Nam bắc đông tây, thuận thiên thời

Vy thành cao cả đường danh vọng

Thắng lợi thành công, hiển vinh đời.

 

Mùa Hạ 2017

Lê Khả Sỹ

---------------------------

* Có chỉnh sửa so với bản gốc

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

Cảm ơn Đại nhân có lời động viên, nhưng không dám nhận cái vinh dự to như rứa.

Lê Trường Hưởng

CHO CHỮ

Ông Đồ cho chữ thật là hay!

Thủy Thắng Nam Vy gặp vận may

Vinh hạnh được Tiên sinh hạ bút

Nét ra như Phượng múa Rồng bay!