Bái phục Triều Tiên !

Đau đầu ngứa bút chắp vần

Chúng em phục các bác Triều Tiên

 

Các bác cũng giống như chúng em:

Nội chiến ngoại xâm đều nước ngoài giúp đánh

Thành một nước hai vua thống lĩnh

Đối địch nhau dù cùng Tiên Tổ giống nòi…

Nhưng chúng em, đã muốn là làm ngay

Thống nhất giang sơn về một mối

Theo con đường tiến lên CNXH

Với hành trình không ngại nắng mưa

Mà như Tổng Bí thư chúng em đã nói:

…Hết thế kỷ này, không biết hoàn thiện hay chưa (!)*

 

Còn các bác, trong hoàn cảnh đợi chờ

Thời cơ cho hai miền thống nhất

Thì các bác dốc toàn tâm toàn lực

Không theo cái mục đích bông lông

Mà củng cố, dựng xây nền tảng quốc phòng

Cho ra hàng loạt lò nguyên tử

Bây giờ loại bom gì cũng có

Tầm phóng xa, gần ; to, nhỏ, choai choai

Mỗi khi Triều Tiên giễu võ giương oai

Thì khối anh “run như cầy sấy”

Tất nhiên, các bác nên dừng lại

Chỉ nhằm tự vệ giữ cái thân

Nếu hăng lên, các bác tiến xa hơn

Thì không khéo Triều Tiên ra ruốc !

 

Các bác thua chúng em, không cao chân nhảy vọt

Những bước tiến về công nghiệp khổng lồ

Không biết vung những “quả chùy bằng thép”**

Cho dân tình ôm bụng khóc hu hu !

 

Triều Tiên không biết xây những đền Khổng Tử

Để các bác Tàu vừa ý, tránh khích hiềm

“Giúp” xây dựng những lâu đài quân sự

Như Trên Hoàng Sa, họ đã “giúp” chúng em (!)

 

Mà chúng em theo truyền thống lâu đời

Nhân nghĩa, ân tình sâu đậm

Thì có sao đâu, phải nghĩ suy cho lắm

Khổ cái đầu thiểu năng trí tuệ lú thêm

Chỉ mong cuộc sống êm đềm

Trên dưới thuận hòa, trong ngoài đoàn kết

 

Thiếu vũ khí không lo, tăng cường nhập

Để kỹ sư làm bẫy chuột giỏi hơn

Quyết tập luyện các môn võ nghệ cao cường

Nên cả nước mở nhiều lò đấm đá

Gậy tầm vông, bàn chông, cung tên nứa

Đã làm nên “Điện Biên chấn động địa cầu”

Cứ giáp la cà đối mặt với nhau

Ăn chắc nhất, cần chi tên lửa (!)

 

Lạc quan tếu của chúng em là như rứa

Nhưng vẫn cúi đầu bái phục Triều Tiên !

 

11-8-2017

Lê Khả Sỹ

-------------------

*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:… Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” (Thanh niên online, ngày 26-10-2013)

** Những “quả đấm thép” đã đập tan nát nền kinh tế VN