Mưu mẹo các vua quan

Khen cho mưu mẹo

Ta đang ngồi ở nước ngoài

Nhìn về Tổ quốc nhớ loài bất nhân

Lá vàng rụng xuống dưới chân

Có cây cổ thụ bao quanh bốn bề

Thích, ta ở ; thích, ta về

Vì tổ chức đã tuyên thề trước đây (!)

 

Thượng sách của vua quan

Nghe đồn có vài ba quan đang ra nước ngoài “chữa bệnh” (?)

 

Cứ ra nước ngoài “chữa bệnh”

Là thượng sách của các vua quan

Sau thời gian được bầu làm “đầy tớ”

Thè lưỡi há mồm liếm rách gấu quần dân !

 

Những Trịnh Xuân Thanh, Đặng Đình Duy vân vân

Và đang tiếp theo nhiều tên nữa

Miễn trinh sát, quyền ưu tiên đã rõ *

Bố đứa nào dám theo dõi, cho nên

Đi đâu, đến đâu, các quan cứ tự nhiên

Đức, Singapore, Tàu, Nam Phi, Nhật Bổn…

Đã đến nước tìm đường chạy trốn

Làm sao mà chọn đúng phe cánh che bao

Cứ lỗ, hang nào để hở là chui vào

Thoát thân đã, tính sau đường chạy tiếp

Lo nhất là một mũi kim cho chết

Một điếu thuốc thơm cũng đủ trọc đầu

Da teo dần rụng hết lông, râu

Khi nhìn lại thì không kịp hối !

 

Thoát chết, yên hàn rồi, công khai nhận tội

“Tội” vua quan, cảnh cáo là cùng

Còn khai trừ thì cũng như không

Bởi nhờ thế đã giàu sang phú quý

Thì hết thế hết thời càng an nghỉ

Ngồi họp hành chỉ tổ đau lưng

Làm vua quan đến bước đường cùng

Thượng sách là ra nước ngoài “chữa bệnh” (!)

 

Còn đồng nghiệp nào to gan láu lỉnh

      Muốn khui đến cùng thì hãy coi chừng

      “Rút dây ắt động đến rừng”

Có mà dắt nhau vào tù hàng loạt !

Trên đời, chẳng mấy ai dại dột

Cầm dao chém vào cổ tay mình

Vậy cho nên mọi chuyện sẽ yên lành

Như cỏ dại tốt tươi sau lũ lụt.

 

12-8-2017

Lê Khả Sỹ

------------------

*Muốn biết Miễn trinh sát, quyền ưu tiên là thế nào, mở Google ra truy cập Chỉ thị 15 thì rõ.

 

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

 

Xin cảm ơn BẠN ĐỌC đã ghé thăm và đồng cảm !

Thương thì cũng thế mà thôi

Cóc kêu mà đến tai Trời được chăng ?

Giá Trời nghe, sẽ phán rằng:

Ngộ tin bầu đúng những thằng bất lương

Kêu ai ? Ai có lòng thương

Có chăng thì chỉ dân thường thương dân (!)

BẠN ĐỌC

THƯƠNG LẮM DÂN MÌNH

THƯƠNG LẮM DÂN MÌNH

 Thương lắm đất mình Bác SỸ ơi!

 Chỉ thị (1) đã ban bấy lâu rồi

 Quan tham cứ việc mà vươn tới

 Nghèo hèn bệnh tật khổ dân thôi

 

 Tiền nhiều vàng  lắm muốn nghỉ ngơi

 “Chữa bệnh” ta đi hẳn nước người

 Cùng lắm dẫu “moi “ thì hạ cánh

 Đất  rộng  nhà  cao  dễ  gì  vơi

 

(1) Chỉ thị 15-CT/TW về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật: “công an không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên  khi chưa được tổ chức đảng, cấp uỷ đảng xem xét đồng ý”

  BẠN ĐỌC