Đùa chút cho vui

Phạm Mầu
CHUYỆN TRÒ VỚI VỢ
 
Gian truân những tháng năm dài
Bây giờ ngồi nghỉ trông oai như gì
Bảo nhau rằng bỏ buông đi
Đừng than thở nhớ những khi đau lòng
Đời người là mớ bòng bong
May ta đã gỡ gần xong mớ đời...
Đừng phung phí phút thảnh thơi
Ta đang gần đất xa trời đó em !
(ảnh chụp năm 2015 trên quê hương Hà Tĩnh)

--------------------------------------------------------

Hoan hô !

(đùa chút với Phạm Mầu)

Ông chủ Facebook ơi !  

Xem ảnh trên Facebook, ai cũng mất một phần mông, nếu là đàn bà thì uổng quá (!)

 

Người Hà Tĩnh chúng em

Được làm Bồ chính chủ

Cầm trong tay sổ đỏ

Bác Phạm Mầu trao cho

Em vỗ tay hoan hô

Mừng đàn bà Hà Tĩnh

Chúc hai Bác lên đỉnh…

Vượt cái ngưỡng bách niên

Chúc bác Mầu vươn lên

Ngồi vào ghế Quốc hội !

Chỉ hơi buồn một nỗi

Mở ảnh hai Bác, xem

Thấy hết phần đẹp trên

Thì mất một phần dưới

Có ai đó “chơi trội”

Tranh một phần mông Mầu

Ghế Quốc hội mà lệch

Thì Mầu ngã chỏng quèo (!)

 

10-10-2017

Lê Khả Sỹ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','op9s2eqsionls1d1tbop9qdu30','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:24:53','/a309509/dua-chut-cho-vui.html')