Lời người ngoại đạo

                                 

Tập “nói leo” cho vui

Ý kiến người ngoại đạo

 

Cửa Phật, nơi ta gửi lòng tin

Câu kinh, làm cho ta tỉnh táo

Người tốt luôn tìm về với Đạo

Mong bớt dần nghiệp chướng tham sân si

Chắp tay cúi đầu tâm niệm quy y

Lắng trong tim từng tiếng chuông cảnh tỉnh…

Vẫn thương con người đang đưa nhau đến

“Cõi Thiên đường” giá áo túi cơm

Lục tìm những miếng mồi thơm

Trong đống xác dân nghèo, dân vô tội ?

 

Xưa có nhà sư từng sám hối

Lỗi cào nát tổ chim trên đầu*

Ở thời điểm ngồi Thiền sắp thành quả

Ân hận suốt đời, thế mới đau !

Lại thêm, thấy tu hành nhẫn nhục

Bọn trộm cướp ác ôn cưỡi cổ đè đầu

 

Từ tích truyện ấy về sau

Chùa không phải chỉ thờ tượng gỗ

Sư không phải chỉ là đệ tử

Chùa có tự vệ, sư luyện võ cao cường

Sức mạnh để bảo vệ linh đường

Sức mạnh để bảo tồn đạo lý

Không thể yên mình mà mặc kệ

Bạo tàn giày xéo chúng sinh !

Thuyết Đại thừa của Phật giáo chứng minh

Tam Bảo được quy y cả nơi trận chiến

Sư khoác áo cà sa, tung đao kiếm

Diệt kẻ thù trừ họa, cứu lương dân

Thay cho mõ điểm chuông ngân

Là  cúi đầu: Ta Bà Ha… cầu nguyện

 

Dẫu biết đời vô thường như sóng biển

Như mây bay, gió thoảng, bọt bèo trôi

Cũng phải vì đời mà theo Đạo

Bác ái từ bi mong thoát kiếp luân hồi

 

Mọi tôn giáo đều cùng một hướng

Lấy thiện tâm làm tôn chỉ cứu loài người

Đã cứu loài người, không chỉ có ngồi

đọc kinh, thỉnh chuông gõ mõ

Tất nhiên, như người xưa nhắc nhỡ

Văn ôn võ luyện mới thành tài

Câu kinh, lời răn phải thuộc

Tâm nguyện A-Di-Đà, chỉ một không hai !

 

Chúc các Chư Tăng Phật Tử

Vững lòng tin theo Đạo cứu Đời

Buồn thì ta viết cho vui

Đúng càng hay, sai xin bỏ quá !

11-11-2017

Lê Khả Sỹ

---------------

* Tich truyên: Ngày xưa có vị sư tu hành chịu nhẫn nhục đến mức đôi chim sẻ làm tổ trên đầu vẫn để cho chúng yên cư. Một hôm con đực đánh ghen con cái, cãi nhau om sòm, sư không chịu được, đưa tay lên giật tổ chim vứt xuống chết cả hai con. Sư không thành quả tu hành dù sau đó đã sám hối

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','hm06bl1quduogpbls94fiuam95','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:25:29','/a310360/loi-nguoi-ngoai-dao.html')