Trong cuộc sống hôm nay

Chưa bao giờ bực như hôm nay !

 

Thường ngày xem ti-vi

Chẳng có gì tôi thích thú

Bởi tin ăn theo nói leo

Bởi quảng cáo nhiều hơn thời sự

Bởi váy cộc hở nửa đùi, ngực trần hở nửa vú

Vắt vẻo trước mặt anh già

Phỏng vấn ú ớ ba hoa

Hết chia sẻ, tuy nhiên

Vội vàng chào, xin khép lại

Không hẹn dạng ra, mặc khối anh chờ đợi…

Nên chẳng có gì thích thú để xem

Chỉ một mục khiến tôi sinh nghiền

Là “quyền lợi sát sườn mong hưởng thụ”

Nhớ nhập tâm như ăn cơm bữa:

Đảng trong cuộc sống hôm nay

Hàng ngày chờ xem cho sướng mà cười

Hy vọng tuổi 80 tái xuân rững mỡ (!)

 

Khốn nỗi, khuyển không thương chó

Gặm đau nhau, mà coi như chuyện khôi hài

Công ty Điện lực Tây Hồ chơi cay:

Từ 8 giờ, cho cắt điện

Ti-vi, tối như bưng

Ti-vi, im như hến

Bực cả…mình cái cuộc sống hôm nay

Cơn ngứa lại lên, vừa gải…vừa cười

Chắc thấu đến trời nên 15 giờ 30 có điện

 

Thầm nghĩ, bị vài lần cắt cơn nghiện

Đảng trong cuộc sống hôm nay

Thì “tin yêu xin ghi lòng tạc dạ”

Khỏi bực mình vì điện lực chơi cay !

*

Viết sau khi có điện, 16h,00 / 29-12-2017

Lê Khả Sỹ, khách hàng mua điện

Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','tskalvth0giirqmjot54bae853','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-23 16:56:53','/a333293/trong-cuoc-song-hom-nay.html')