Buồn thay cho bác cầm sào

Mấy dòng ngụ ngôn tếu táo

THẦM NGHĨ BUỒN THAY !

 ảnh minh họa

Nhớ lại câu thơ cổ thế này:

Bè lim sào sậy khó đua tay

Dẫu đầy sức lực, đầy tâm huyết

Lên thác xuống ghềnh đã dạn dày !

 

Bè lim sào sậy khó đua tay

Bởi bè lim nhiều năm vùi trong cát

Lỗ bịn* mục, dây chằng đã đứt

Kéo một khúc đi, dăm bảy khúc nằm dài

Giữa tràng giang sóng dồn bão dập

Tranh cướp tay sào từng phút từng giây

 

Lại vật cản chìm có mấy ai hay

Những khúc gãy quay ngang chèn dọc

Thêm lực phản bè xuôi dòng nước

Khiến tay sào kiệt sức cong lưng

 

Trên đầu, trời vẫn xanh trong

Nhưng trời không giúp tay chống đỡ

Xem ra, muốn thành công hơi khó

Vì thiếu thiên thời địa lợi nhân hòa:

Thiên thì chỉ nhìn từ cao xa

Địa thì sóng dồn bão dập

Nhân hòa bởi không hòa không được

Nên chỉ “hòa” những lúc họp hành

Còn những khi lên thác xuống ghềnh

Thì nghảnh mặt, mặc người chịu sào đứng mũi !

 

Trôm nghĩ, thương mà không dám nói

Bởi nói chẳng ai nghe, lại dị nghị thêm phiền

Thật lòng, ta muốn có lời khuyên:

“Sào sậy bè lim”, ra tay chi cho khổ !

Làng ăn ốc, đến lượt mình đổ vỏ

Thành chẳng ai khen, bại thì khối đứa cười

“Cây cao bóng mát không ngồi

Lại ra ngồi nắng, trách trời không râm” **

Tiếc cái đầu trời cho minh mẫn, uyên thâm

Ngồi chịu nắng mấy chục năm quá uổng !

 

03-01-2018

Lê Khả Sỹ

--------------

* Lỗ bịn: lỗ đầu khúc gỗ để xâu dây kết cấu bè

** Câu ca dân gian

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','qpfe0ndglct2hbd7timpqnr1v6','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-23 16:57:00','/a347347/buon-thay-cho-bac-cam-sao.html')