Đấm mõm

Cúng sống BOT và chủ đẻ ra nó (!)
 
Anh em tài xế sắm cỗ cúng sống BOT trước trạm thu phí
 
Ba hồn bảy vía
các BOT
ở mô thì về
ngồi vào mâm cỗ !
Thăng to thằng nhỏ
thằng anh thằng em
thằng dưới thẳng trên
thằng nam thằng bắc
Đứa đang hầu Tòa
đứa thì sắp bắt
đứa đang ẩn dật
Phú Quốc, Kiên Giang
cả đứa đàng hoàng
ra điều tử tế
tạm ngồi chễm chệ
trên ghế Đại thần
nhưng cổ đến chân
đã vào “vòng ngắm” !
 
Qua bao năm tháng
cái BOT
bay nhập ngoại về
làm dây thòng lọng
kéo dài dang rộng
thắt vào cổ dân
vãi đái ra quần
chúng bay thừa hưởng (!)
 
Không chịu chết đứng
dân phải vùng lên
đồng thời góp tiền
sắm chầu lễ mọn
hương hoa, gà lợn
đấm mõm cho bay
theo đúng lẽ đời
cương nhu kết hợp
 
Bay muốn sống sót
trên cái cõi người
“xuống thang” đi thôi
mau mau xả trạm !
 
Mây mù ảm đạm
che chở  bay về
Ba hồn bảy vía
cái BOT !!!
*
16-01-2018
Lê Khả Sỹ
"Thầy cúng gia công"

Lê Khả Sỹ

Đáp từ

K/gửi BẠN ĐỌC

 

"Thầy cúng gia công"

Khấn gọi lung tung

Cốt là "chọc ngoáy"

Loại ma quan lại

Bòn vét của dân

Bảy vía ba hồn

Tác oai tác quái.

Chờ chúng đại bại

Tôi khấn: hoan hô !

                          Xin chúc Đại nhân vui khỏe !

 

 

 

BẠN ĐỌC

KÍNH THẦY

   KÍNH THẦY

 

Kinh nể ! kính nể!

Bài cúng dâng rồi

Chắc hẳn dân tôi

Đón ngày tháo BOT

 

Cũng xin chúc Bác

Vui khỏe an lành

Chỉ giúp chúng sanh

 Muôn điều sáng tỏ

 

BẠN ĐỌC

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','onukkceabdpsmvmavmlqvb8p82','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:24:15','/a369838/dam-mom-ma-song-bto.html')