Cứ xây đi !

Phân biệt đẳng cấp là "đúng" 

 

Lang thang trên mạng được biết

Sắp xây nghĩa trang bao cấp cho vua quan, trên nghìn tỷ đồng

 

Vậy có mấy dòng chắp vần đọc cho vui

 

Không thể như “cá mè một lứa”

Phân biệt đẳng cấp là không sai

Dù chết thì ai cũng như ai

Đều nằm ngửa chỏng…lên trời tất (!)

 

Bởi khi sống, vua quan lại khác:

Ăn trên ngồi trốc

Quyền thế hơn trời

Phải tiên phong chỉ đạo

Ngộ độc vì ăn thì chết trước mọi người

Chỉ trừ xung phong ra trận

dành cho quần chúng tiên phong thôi !

 

Một nghĩa trang chật rồi

Phải xây thêm nghĩa trang là đúng

Chỉ có người đang sống

Mới nằm chồng lên nhau

chẳng ai dại mà kêu đau

Nhưng mồ ma chôn chồng thì ma khóc (!)

 

Cái thời vinh gia “thịnh quốc”

Trên dưới nghìn tỷ đồng cho xây nghĩa trang

Kiến đâu cắn thủng da voi mà sợ

Có dân lo, kể cả mộ mạ vàng

 

Cứ xây đi, sống sung sướng đàng hoàng

Chết cũng phải đàng hoàng sung sướng !

Đừng so với nắm xương tàn và vong hồn vất vưởng

Ngoài sa trường chết vì nước vì dân (!)

 

Sẽ được moi tìm đem về chôn

Nghĩa trang nào mà chả thế

Đều nằm chung với giun với dế

Lâu rồi thành đất cả thôi !

 

Đó là cái lẽ đời

Nhưng phải theo thời mà kiếm sống

Xem ra, ngân hàng tinh trùng lãi lắm

Nhưng phải là tinh trùng vua quan

Để đẻ ra khắp xóm khắp làng

Đời nối tiếp đời là vua quan tất cả

Không có dân phải còng lưng vất vả

Cung phụng vua quan, một xã hội tuyệt vời !

Trừ khi vua quan chẳng có ai nuôi

Đói khát cắn nhau, ngân hàng này phải bỏ

Thì chuyển sang ngân hàng tinh trùng chó

Đẻ ra chó cả chẳng cần lo

Chó chết, mổ thịt ăn, không chôn tốn đất

Thiên hạ mừng, vỗ đít hoan hô (!)

 

06-02-2018

Lê Khả Sỹ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','tdet5krhvq7jse5d2h2ki8qj04','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:24:31','/a413228/cu-xay-di.html')