Làm vua, làm quan lớn

TẬP NÓI THEO CỤ NGUYỄN
 
Kiếp sau xin chớ làm người*
Làm vua, quan lớn được nuôi được hầu
 
 
        Bốt gác (minh họa)
 
Khi đương chức sợ giết nhau
Đã đành bảo vệ lâu nhâu cả bầy
Nhưng đến lúc nghỉ hưu rồi
Trước cổng vẫn đặt cái chòi lính canh
Đứa chết, có đứa thay chân
Khoảng trăm tên, giữ kỷ phần mỗi năm
Lính canh cổng, khoảng ba trăm**
Nhân dân tiếc của, âm thầm xót xa ! ***
 
Dân xót xa thì việc cứ xót xa
Mỗi chính thể mỗi nơi mỗi khác
Vua quan thiện thì dân không ác
Đối thủ ôn hòa nên chẳng giết nhau
Hoặc cần lính gác người hầu
Về hưu rồi thì bỏ tiền ra thuê mướn
 
Nơi nào vua quan là sông thù núi hận
Chưa sợ dân, đã sợ đối thủ lăm le
Không cho chết, cũng cho què
Nên đứa nào cũng lo ngay ngáy !
 
Nuôi lính gác không phải chi tiền túi
Lương, quân trang quân dụng của dân
Bọn vua quan còn sống còn ăn
Chúng phải giữ cái thân dù vô tích sự
“Có tật giật mình” lo thì chúng giữ
Chứ chó không thèm cắn, bẩn mồm (!)
 
Dân đến đền chùa thắp hương
Khấn vái, gửi 4 phương câu hỏi:
Vua quan phần nhiều là có tội
Sao mà để chúng sống lâu
Ăn hết phần dân, còn cưỡi cổ đè đầu
Tác quái tác oai như hùm như sói ?
Hỏi thì hỏi, chăng ai thưa lại
Thì ra, cũng được đấm mỏm rồi !
 
14-4-2018
Lê Khả Sỹ
------------------
* Kiếp sau xin chớ làm người / làm cây thông đứng giữa trời mà reo  (Nguyễn Công Trứ)
** Mỗi ca gác 8 giờ, mỗi ngày 3 ca gác thay nhau. Nếu 100 bốt  x 3 = 300 lính trực gác

***Chi phí cho mỗi lính gác (lương + các khoản phụ cấp và quân trang quân dụng) khoảng 110 triệu VNĐ / năm x 300 lính gác = 33 tỷ VNĐ / năm.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','nv75gojq0bqm45nab9eeosppv5','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:26:03','/a560366/lam-vua-lam-quan-lon.html')