Mở mắt mà xem

 LỊCH SỬ SANG TRANG
 
 
Hai lãnh tụ, một trẻ một già
Trẻ thông minh đã đành, già nhưng không lú lẫn
Đông Nam Á xuất hiện Ngôi Sao Sáng
Kim jong un, chưa từng có bao giờ !
 
Cứ như là chuyện trong mơ
mà đã thành sự thật
Lớp ngỏm rồi thì thôi, ngu vùi đất
Lớp còn sống hãy mở mắt mà xem
Dân không phải “nồi da nấu thịt”
Do nạn bá vương một nước hai miền
 
Bán đảo Triều Tiên sẽ hòa bình
Sẽ là quốc gia thịnh vượng
Người dân Triều Tiên sẽ cùng nhau chung sống
Vũ khí hạt nhân sẽ được giải trừ
Thế giới sẽ vỗ tay hoan hô
Mỹ và Triều Tiên sẽ là bạn quý
Sẽ xứng đáng tấm gương cho hậu thế:
ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN
 
Sỹ em là người Việt Nam
Xin bái phục hai CON NGƯỜI VĨ ĐẠI !
 
Sáng 13-6-2018
Lê Khả Sỹ
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','vmfblgtm0hdk78ur64n651h711','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:22:57','/a562438/mo-mat-ma-xem.html')