Kỷ nguyên mới

ÁNH SÁNG MẶT TRỜI, LOÀI DƠI SỢ ! 
 
Tay bắt mặt mừng
 
Hội đàm
 
Ký Tuyên bố chung
 
Cop-py ảnh ký Tuyên bố chung
Hội nghị Mỹ - Triều thật khó
Rê chuột đến báo nào cũng đều “đóng cửa”
Dấu nhân đỏ (X) thay cho ảnh trong bài
 
Chắc người ta không muốn nói chuyện này
Nên chỉ thị cho nhau “đóng cửa”
Thừa biết, mẹo đời đây là như rứa
Như loài dơi sợ ánh Mặt Trời !
 
May, lò dò gặp được  báo nước ngoài
Bọ Sỹ “thó” những 5 ảnh đẹp
Tha hồ cóp, nếu mà còn thích
Chẳng cần tìm “báo lề phải” mỏi tay
 
Cóp được ảnh rồi, nhưng nhớ lại lâu nay
Mình nhận “dốt đặc cán mai” về mạng
Nhỡ mình dốt, nghĩ người xấu bụng
Gọi bạn hỏi xem có bị thế không
Gặp ngay tay đang cáu nổi khùng:
Gọi cái éo gì, ảnh có éo đâu mà cóp !
 
Thì ra, khi gặp điều không tốt
Con người ta sinh cáu, thiếu văn minh
Nhưng ở xứ này thì ngược lại
Nói tốt đẹp của người, lòi cái xấu của mình
Cho nên tìm cách làm thinh
Không dám nói về tốt đẹp (!)
 
Chiều 13-6-2018
Lê Khả Sỹ
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','amt6ogtedhhvbt68gm1ee470c1','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-23 17:32:19','/a562490/cuoc-gap-my-trieu.html')