Buồn thì nhớ lại cho vui

NHỚ VỀ

TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN

 

Hai tay hai túi càn khôn*
Quân tử, anh hùng nhưng nghèo mà không khổ
Tạo hóa sinh ra như rứa
Thì mới là Lãnh tụ của nhân dân !

 

Bác quyết đoán càng hay

Bác bất khuất Tàu là em thích !

 

Bác đánh đến cùng

Bác đi đến đích

Trên đầu Bác, không có “thần tượng”

Chỉ có Tổ quốc và nhân dân

 

Bác đúng là người Quảng Trị  quê mình

Nóng hơn gió lào

Nhưng thổi qua rồi mát rượi

Mát đến lạnh người như “nằm trên lá chuối

giữa đêm đông gió bắc mưa dầm”

 

Bác làm lãnh đạo nhưng không thâm

Nhờ cái tướng thông minh, khảng khái

Sai thì Bác cãi

Đúng thì nghe theo

Không bao giờ ba phải xuôi chiều

Không cần “gió bên nào che bên ấy”

 

Người ta eo xèo là vậy

Bác bất chấp, cứ vì nước vì dân

Biệt lập một cõi trời Nam

Phương hướng Bác

Kế sách Bác

Thành công cũng Bác !

 

Thời Bác là Tổng Bí thư

Sau khi hai miền thống nhất

Miền nam cải cách ruộng đất

Đồng thời cải tạo công thương

Nhưng không giống như thời miền bắc

Tàu chỉ huy, diệt địa chủ đến cùng

Trưng thu gia tài tiểu chủ tiểu thương

Cho xách chiểu ra đường nhìn trời đè đất

 

Nói lãnh tụ, em kính yêu Bác nhất

Bởi Bác chống giặc đến cùng

Em cứ nghĩ dại nghĩ khôn:

Những năm 50 thế kỷ trước

Bác Lê Duẩn mà lo cho miền bắc

Thì chăc là không mất Hoàng Sa

Nếu Bác còn đồng hành với dân ta

Thì Vũng Áng, Tây nguyên không đến nỗi…

Những cái “đặc khu” chẳng bao giờ nói tới

Và giá mà, Bác sống đến ngày nay

Thì em đoán chắc không sai:

Tứ trụ Triều đình chỉ cần mình Bác !

 

Bác đi xa rồi, mặc người ta nói khác

Em vẫn trách Trời thu lại ánh Sao sa

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch**

Nhưng sử đời thắm mãi sắc hoa !

 

Sỹ ngô nghê, cứ nói thật nôm na

Có gì sai, xin bề trên lượng thứ (!)

 

25-6-2018

Lê Khả Sỹ

--------------

* Sách tướng gọi tai vòm và to là "túi càn khôn". Càn khôn (từ cổ văn chương) chỉ vũ trụ. "Túi càn khôn" (hình tượng hóa) là cái túi đựng cả vũ trụ vào trong đó, chỉ có Quân tử Anh hùng mới dám làm và làm được. Suy diễn theo giải thích trong sách: Bỏ cả vũ trụ vào túi là chuyện to tát lắm, nhưng chỉ có ánh sáng và khí trời, nên nghèo mà không khổ bởi ai cũng bái phục, kính trọng.

**Thù nước chưa báo được, mà đầu thì đã bạc (Đặng Dung)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','psrjsgvn332bhrltnauvaikfj2','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:26:51','/a563048/buon-thi-nho-lai-cho-vui.html')