Nghe lỏm, ghi chép

LỜI CỦA CÁC ĐẠI GIA
(chỉ thị cho hàng cận vệ)
 
Chúng tao nuôi chúng mày
Mọi phương diện ưu tiên ưu ái
Chúng mày phải trung thành tuyệt đối
Như con chó bec-giê bảo vệ chủ đến cùng !
 
 
Phận sự chúng mày là phải tập trung
Vào mục tiêu có trọng tâm trọng điểm:
Một là, mỗi bước chúng tao đi, đến
Nơi nào cũng phải tuyệt đối an toàn
Phải phân công túc trực, giao ban
Không bỏ sót nửa hành vi nghi vấn
Cần thì bụp ngay, chẳng lo tốn đạn
"Tiền trảm hậu tấu" cho phép rồi !
Hai là, dẹp ngay bọn "bủa trận" đứng ngồi
Sinh chuyện yêu cầu, đòi hỏi
Nhẹ thì dùng dây "xâu lại"
Tống lên xe, chưa vội ra đòn
Gan lì thì tóm cổ nhốt luôn
Chờ hạ hồi phân giải !
 
Còn trong địa hạt chúng tao an tại
Mọi việc xảy ra, kệ mẹ đất trời
Chẳng hạn như cướp của giết người
Trộm chó, hiếp dâm, làm hàng giả...
Tất tần tật kệ cha chúng nó
Có chăng thì vờ can thiệp khỏi dân chê
 
Bổn phận chúng mày như chó bec-giê
Chủ tốn cơm nuôi, phải hết lòng vì chủ
Nếu "chân trong chân ngoài" thì hãy nhớ:
Chủ này không dễ tính đâu nha !
 
Cha trời ơi, mấy chú đại gia
Dám coi con người ngang con chó !
 
13-9-2018
Lê Khả Sỹ nghe lỏm và ghi chép
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','hja2o9i23bvassai96qauc00a5','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-23 18:09:29','/a565510/nghe-lom-ghi-chep.html')