Nói về cụ Đại

HOAN HÔ QUỐC HỘI !

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định: đổi mới giáo dục nhiều khiến học sinh quá khổ ! 

-------------------------------------

Cụ Đại vung tay nói phét quen rồi

Nhưng vung cũng phải nhìn "vạch đỏ"

Đang đà bốc mà vung cao chút nữa

Cụ Đại ơi, không khéo ốm đòn (!)

 

KHẮM LẮM RỒI,   CỤ ĐẠI   ƠI (!)

 

Cụ Đại   ơi !  Cụ Đại   ơi !

Cái công nghệ đánh vần của cụ

Khắm lắm rồi, cởi áo gói lại thôi

Khỏi bàn dân thiên hạ họ cười

Nên yên phận "Lão miêu thủ táo"*

Lú lẫn rồi, đừng bày trò láo nháo

Óc gỉ, bút cùn chớ múa mép khua môi

 

Quốc hội xem chừng cũng đã ớn

Bởi thấy muôn dân chán   cụ Đại  lắm rồi

Nhưng chẳng ai nỡ xỉ mắng hết lời

Chẳng qua vì tế nhị

Dẫu sao cũng một thời   cụ được   coi là "của quý"

Mới có cái giáo sư đặc cách đặc ân

Vậy cho nên   cụ Đại   chớ quen thân

Giữ thói bầy hầy như mụ Hến** !

 

Tóc bạc hết rồi, ít nhiều còn sĩ diện

Cụ Đại   ơi, nên sớm rút lui đi

Cụ Đại   ơi, đừng có chai lì

Cụ Đai   ơi, em xin van   cụ đại  (!)

 

13-9-2018

Công dân Lê Khả Sỹ

---------------------

* Mèo già giữ bếp

** Nhân vật trong truyện Nghêu-Sò-Ốc-Hến

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','g6lqd0stdrem730s86b3uguot7','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-23 16:57:07','/a565539/cu-dai.html')