Chu Nguyên Chương...

CHU NGUYÊN CHƯƠNG

CHẮC NGÀI NỔI CÁU ?

Nhân xem phim Chu Nguyên Chương (TQ)

tập 30 chiếu trên màn ảnh truyền hình VN-

VTV1 buổi 17 giờ ngày 27-4-2008.

                      *

Ngài Chu Nguyên Chương dạy con:

Triều đình là nơi vô cùng nguy hiểm

Mưu mô có thừa  nhân tình quá hiếm

Cái rất to vo thành nhỏ như chơi

Cái rất nhỏ thổi lên bằng cả bầu trời

Hầm hè nhau chờ thời cơ lật đổ !

Ngài là vua sao Ngài dạy con như rứa ?

Triều đình nơi chễm chệ Ngài ngồi

Chẳng lẽ đó là lỗ thối hốc hôi ?

Chứa các vua quan sinh mưu đồ

                                bám dân hại nước ?

Dân không có triều đình dù sống được

Cũng khác gì thời ở lổ ăn lông

Ai lo dựng xây đất nước hùng cường ?

Chăm nuôi dân ấm no văn minh tiến bộ ?

Chắc Ngài cáu lên nói lời thật quá

Chứ có bảo rời ngôi

                            Ngài cũng lắc đầu (!)