Đường sắt Việt Nam

By Lê Khả Sỹ

Văn hóa ứng xử

More...

Tội âm tội dương

By Lê Khả Sỹ

Hậu họa đến dần

More...

Chuyện ngụ ngôn thời hiện đại

By Lê Khả Sỹ

Thần bếp mở chiến dịch bắt chuột

More...

Ta đã dám nói trước

By Lê Khả Sỹ

Toi thật rồi chú Thăng ơi !

More...

Người Việt ta thông minh

By Lê Khả Sỹ

"Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn"

More...

Xẻo nó đi !

By Lê Khả Sỹ

"Trí thức chập mạch"

More...

Nói thế đủ rồi

By Lê Khả Sỹ

Không nên lắm điều !

More...

Nhìn cảnh đời

By Lê Khả Sỹ

Muốn khóc, không còn nước mắt

More...

Tự bạch

By Lê Khả Sỹ

Chẳng giấu giếm gì

More...

Nhiều đường lắt léo

By Lê Khả Sỹ

Vì lưỡi không xương

More...