Diều gặp gió

By Lê Khả Sỹ

Chó gặp ổ rơm

More...

Chẳng sao

By Lê Khả Sỹ

Nghe chức càng to càng sang

More...

Ông Trời thử thách

By Lê Khả Sỹ

Đường sắt phía Tây

More...

Nạn họp

By Lê Khả Sỹ

Vô tích sự

More...

Thử xem

By Lê Khả Sỹ

Sức sống báo mạng

More...

Cấp trên

By Lê Khả Sỹ

Thò tay quá dài

More...

Một thời múa kiếm chọc trời

By Lê Khả Sỹ

Một đời để lại tiếng cười muôn sau

More...

Cùng một phường

By Lê Khả Sỹ

Cùng một lò mà ra

More...

Như thế cả

By Lê Khả Sỹ

Cái ổ chính trường

More...

Trụ vững

By Lê Khả Sỹ

Trước cơ chế thị trường

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','k3m8l92jqipfcv0t57cksdup22','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:26:34','/ac10728/chung/page-1.html')