Cần kiểm tra lại

By Lê Khả Sỹ

Khéo mà đại biểu Quốc hội dỏm

More...

Kỷ nguyên mới

By Lê Khả Sỹ

Khiến cho người ta xấu hổ !

More...

Mở mắt mà xem

By Lê Khả Sỹ

Hai Con Người vĩ đại

More...

Nghĩ mà buồn cười

By Lê Khả Sỹ

Câu nói vớ vẩn của Chủ tịch Quốc hội

More...

Vẫn chuyện đặc khu kinh tế

By Lê Khả Sỹ

Buồn thì ta nói

More...

Lại chuyện Đặc khu

By Lê Khả Sỹ

Chung quy ngậm đắng nuốt cay...

More...

Hoan hô Thủ tướng

By Lê Khả Sỹ

Cứu được bàn thua trông thấy !

More...

Cho thuê đặc khu

By Lê Khả Sỹ

Tại sao ? Thế là thế nào ?

More...

Đời thật người thật

By Lê Khả Sỹ

Nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Phát

More...

Được nghe, xin được nói

By Lê Khả Sỹ

Cảm ơn Quốc hội

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','muaguv2clnrsf9e3ifq9g46gi0','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:26:25','/ac10728/chung/page-4.html')