Chuyện kỳ quặc

By Lê Khả Sỹ

Cháu nội là Tổ của ông nội

More...

Chúc mừng sinh nhật bác sĩ Tản

By Lê Khả Sỹ

Câu đối khoán thủ tư

More...

Cuộc thế trước đây

By Lê Khả Sỹ

Giá mà...

More...

Gậy ông đập lưng ông

By Lê Khả Sỹ

Thế mới đau !

More...

Cũng lạ

By Lê Khả Sỹ

Chẳng biết đâu là thật, đâu là bịa

More...

Buồn tay thì viết

By Lê Khả Sỹ

"Lo bò trắng răng"

More...

Tặng phó Chủ tịch hội Nhà văn tp.HCM

By Lê Khả Sỹ

VĂN AI tế sống 

More...

Mỹ trêu tức Nga

By Lê Khả Sỹ

Đáng buồn

More...

Không thể tha, phải tung bút !

By Lê Khả Sỹ

Cho phó Chủ tịch hội Nhà văn tp. HCM biết thế nào là lễ phép

More...

Làm vua, làm quan lớn

By Lê Khả Sỹ

Để được nuôi, được hầu

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','et8efejjcdb11rump3a8loge64','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:26:22','/ac10728/chung/page-7.html')