Nói về em

By Lê Khả Sỹ

Lê Kim San, con chú tôi

More...

Trong cuộc sống hôm nay

By Lê Khả Sỹ

Bực mình

More...

Láu táu thì chết

By Lê Khả Sỹ

Trò đời

More...

Ngẫm chuyện đời

By Lê Khả Sỹ

Chờ thời cơ là khôn

More...

Câu đối tặng

By Lê Khả Sỹ

Vui thì viết

More...

Bái phục Triều Tiên !

By Lê Khả Sỹ

Nhưng các bác vẫn "kém" chúng em

More...

Tếu táo đỡ buồn

By Lê Khả Sỹ

"Xếp ghế kê bàn"

More...

Nóng phải viết

By Lê Khả Sỹ

Hạ đang chuyển thành đông

More...

Vua chúa quan nha

By Lê Khả Sỹ

Nó là thế

More...

Biết mà

By Lê Khả Sỹ

Đời là thế

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','fvjejj73jnd7ubi3lpt87t5o25','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:23:30','/ac10832/tho.html')