Quá mức rồi

By Lê Khả Sỹ

Ai coi ra gì nữa

More...

Quyết ngửng đầu lên

By Lê Khả Sỹ

Vì khổ lắm rồi

More...

Không phải công an

By Lê Khả Sỹ

Thì can chi mà tẩy xóa 

More...

Quan ơi là quan !

By Lê Khả Sỹ

Dân rách gấu quần vì quan gặm

More...

Quá nhiều nhà

By Lê Khả Sỹ

Nhiều hơn nhà thổ

More...

Cần kiểm tra lại

By Lê Khả Sỹ

Khéo mà đại biểu Quốc hội dỏm

More...

Kỷ nguyên mới

By Lê Khả Sỹ

Khiến cho người ta xấu hổ !

More...

Mở mắt mà xem

By Lê Khả Sỹ

Hai Con Người vĩ đại

More...

Nghĩ mà buồn cười

By Lê Khả Sỹ

Câu nói vớ vẩn của Chủ tịch Quốc hội

More...

Vẫn chuyện đặc khu kinh tế

By Lê Khả Sỹ

Buồn thì ta nói

More...