Biết mà

By Lê Khả Sỹ

Đời là thế

More...

Nhầm to về chú Thăng rồi

By Lê Khả Sỹ

"Cái kim trong bọc"

More...

Nguy rồi

By Lê Khả Sỹ

Chú Thăng ơi !

More...

Loạn bình cho vui

By Lê Khả Sỹ

Nên "xuống thang"

More...

Buồn cười

By Lê Khả Sỹ

Cũng ở Đồng Tâm

More...

Bất đắc dĩ mà vui

By Lê Khả Sỹ

Chuyện săn tin ú ớ

More...

Võ Kim Cự bị cách chức

By Lê Khả Sỹ

Cách làm "hay"

More...

Tếu chút

By Lê Khả Sỹ

Đỡ buồn

More...

Bỏ xe máy

By Lê Khả Sỹ

PGS-TS Phạm Xuân Mai láu táu

More...

Lắm Sao Khuê

By Lê Khả Sỹ

Tự hào tếu

More...