Lại chuyện Đặc khu

By Lê Khả Sỹ

Chung quy ngậm đắng nuốt cay...

More...

Hoan hô Thủ tướng

By Lê Khả Sỹ

Cứu được bàn thua trông thấy !

More...

Cho thuê đặc khu

By Lê Khả Sỹ

Tại sao ? Thế là thế nào ?

More...

Đời thật người thật

By Lê Khả Sỹ

Nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Phát

More...

Được nghe, xin được nói

By Lê Khả Sỹ

Cảm ơn Quốc hội

More...

Vận hạn

By Lê Khả Sỹ

Đường sắt VN

More...

Ngợm lai người

By Lê Khả Sỹ

Đã lòi mặt !

More...

Nghe Đại biểu Quốc hội nói

By Lê Khả Sỹ

Sướng nhòe cả kính !

More...

Thời @

By Lê Khả Sỹ

Văn chương nhốn nháo

More...

Vị Thứ trưởng bộ GTVT

By Lê Khả Sỹ

Nguyễn Ngọc Đông

More...