Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

By Lê Khả Sỹ

Nên từ chức

More...

Thiên ưu khốn nạn

By Lê Khả Sỹ

Các quan nông nghiệp chết hết rồi sao ?

More...

Mách bạn

By Lê Khả Sỹ

Cách biết trẻ hay già

More...

Mèo diễn trò mèo

By Lê Khả Sỹ

"sổ đỏ vỉa hè" ở Sài Gòn

More...

Đón xem

By Lê Khả Sỹ

Mèo diễn trò

More...

Vua chúa quan nha

By Lê Khả Sỹ

Nó là thế

More...

Hoan hô

By Lê Khả Sỹ

Chú Thăng thoát tội rồi

More...

Chuyện lạ như quen

By Lê Khả Sỹ

Thí mất tốt đỏ ?

More...

Biết mà

By Lê Khả Sỹ

Đời là thế

More...

Nhầm to về chú Thăng rồi

By Lê Khả Sỹ

"Cái kim trong bọc"

More...