Bọn giết người

By Lê Khả Sỹ

Cty VN Pharma

More...

Lập thêm Viện đạo đức học

By Lê Khả Sỹ

Chuyện dở dói

More...

Kêu gọi đầu thú

By Lê Khả Sỹ

Không ổn !

More...

Lãnh đạo Chi cục đê điều Hà Nội

By Lê Khả Sỹ

Sao mà ngu như rứa ?

More...

Chuyện qua rồi

By Lê Khả Sỹ

Ông Trần Ngọc Thành

More...

Quan kém phẩm

By Lê Khả Sỹ

Chém mỏi tay không hết

More...

Thực trạng ở Thanh Hóa

By Lê Khả Sỹ

Chẳng Bí thư Chủ tịch nào ngu thế

More...

Uổng nhẩy !

By Lê Khả Sỹ

Đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Thanh

More...

Bưng bít

By Lê Khả Sỹ

Quan trọng hóa

More...

Đùa chút cho vui

By Lê Khả Sỹ

Với Phạm Mầu

More...