Nạn đường ngang

By Lê Khả Sỹ

Còn nan giải !

More...

Sáng tạo kỳ quái

By Lê Khả Sỹ

Bộ GTVT

More...

Xem ti-vi

By Lê Khả Sỹ

Nổi cơn, thèm...

More...

Các cơ quan chức năng

By Lê Khả Sỹ

Không ngu như lợn !

More...

Trò khỉ

By Lê Khả Sỹ

Cải lão hoàn đồng

More...

Giáo sư tiến sĩ

By Lê Khả Sỹ

Nở như nấm tháng ba

More...

Chơi thì chơi

By Lê Khả Sỹ

Kim Jong Un không sợ !

More...

Bốn Đại thần + một con

By Lê Khả Sỹ

Mười ba tỷ Mỹ kim "gửi tiết kiêm" 

More...

Chánh Văn phòng Đảng ủy khu kinh tế Hải Phòng

By Lê Khả Sỹ

Đích thực con ca ve !

More...

Lời khuyên của công dân

By Lê Khả Sỹ

Gửi đến Chủ tịch nước 

More...