Duy ý chí

By Lê Khả Sỹ

Hung hăng

More...

Tiếc thay

By Lê Khả Sỹ

Kỳ quan đường sắt răng cưa Đà Lạt

More...

Đại lì

By Lê Khả Sỹ

Ta lại cù

More...

Còn biết sợ

By Lê Khả Sỹ

Thế là tốt

More...

Nạn đường ngang

By Lê Khả Sỹ

Đường sắt khóc thầm

More...

Con sông gắn với đời người

By Lê Khả Sỹ

Mấy dòng mộc mạc

More...

Xin hỏi

By Lê Khả Sỹ

Nói thẳng, hỏi thật

More...

Con lại viết...

By Lê Khả Sỹ

Chắc Bác vui lòng

More...

Gải nạn đi !

By Lê Khả Sỹ

Xúi quẩy quá

More...

vui

By Lê Khả Sỹ

Không đãi cát cũng có vàng

More...