Buồn thì nhớ lại cho vui

By Lê Khả Sỹ

Tổng Bí thư Lê Duẩn

More...

Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà

By Lê Khả Sỹ

Thơ ngớ ngẩn !

More...

Lại hỏi tiếp

By Lê Khả Sỹ

Vụ 4 đại thần gửi tiết kiệm 13 tỷ USD

More...

Biết người biết ta

By Lê Khả Sỹ

Trăm trận trăm thắng

More...

Tức nước vỡ bờ

By Lê Khả Sỹ

Nhưng đừng "thò cổ vào tròng" !

More...

Quá mức rồi

By Lê Khả Sỹ

Ai coi ra gì nữa

More...

Quyết ngửng đầu lên

By Lê Khả Sỹ

Vì khổ lắm rồi

More...

Không phải công an

By Lê Khả Sỹ

Thì can chi mà tẩy xóa 

More...

Quan ơi là quan !

By Lê Khả Sỹ

Dân rách gấu quần vì quan gặm

More...

Quá nhiều nhà

By Lê Khả Sỹ

Nhiều hơn nhà thổ

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','f1brf1s5t449vqfl40f2o75r53','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:22:47','/news/page-3.html')