Ta đã dám nói trước

By Lê Khả Sỹ

Toi thật rồi chú Thăng ơi !

More...

Người Việt ta thông minh

By Lê Khả Sỹ

"Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn"

More...

Xẻo nó đi !

By Lê Khả Sỹ

"Trí thức chập mạch"

More...

Nói thế đủ rồi

By Lê Khả Sỹ

Không nên lắm điều !

More...

Nhìn cảnh đời

By Lê Khả Sỹ

Muốn khóc, không còn nước mắt

More...

Nhiều đường lắt léo

By Lê Khả Sỹ

Vì lưỡi không xương

More...

Sống mãi với dân

By Lê Khả Sỹ

Những công bộc đáng quý !

More...

Thử bàn

By Lê Khả Sỹ

Chí lý và "chí lú"

More...

Xếp dẹp vỉa hè

By Lê Khả Sỹ

Hoan hô Chủ tịch 

More...

Yên Thao, đời và thơ

By Lê Khả Sỹ

Thăm Nhà thơ Yên Thao

More...