Theo truyền thống

By Lê Khả Sỹ

Người ĐS chịu thương chịu khó

More...

Sắp trình làng bài: Ông Trần Đại Quang từ chức đi !

By Lê Khả Sỹ

Cần xử nghiêm Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn

More...

Cũng hay...

By Lê Khả Sỹ

"Nhà sử học"-nghị sĩ

More...

Thư Tháng Tư

By Lê Khả Sỹ

Gửi các bạn Triều Tiên

More...

Thằng ta đây

By Lê Khả Sỹ

Trông người mà ngẫm đến ta

More...

Chuyện kỳ quặc

By Lê Khả Sỹ

Cháu nội là Tổ của ông nội

More...

Chúc mừng sinh nhật bác sĩ Tản

By Lê Khả Sỹ

Câu đối khoán thủ tư

More...

Cuộc thế trước đây

By Lê Khả Sỹ

Giá mà...

More...

Gậy ông đập lưng ông

By Lê Khả Sỹ

Thế mới đau !

More...

Cũng lạ

By Lê Khả Sỹ

Chẳng biết đâu là thật, đâu là bịa

More...