Cũng là Công an

By Lê Khả Sỹ

Lương thiện lẫn ác ôn

More...

Chó ngáp táp ruồi

By Lê Khả Sỹ

Vẫn "yên lành tốt đẹp"

More...

Quái dị

By Lê Khả Sỹ

Quyền Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ lú lẫn

More...

Cần nhìn thẳng nói thật

By Lê Khả Sỹ

Hy sinh phải có mục đích

More...

Nhắc đến Cha già dân tộc

By Lê Khả Sỹ

Lại thầm thương cho dân tộc

More...

Nhìn cái tréo ngoe

By Lê Khả Sỹ

Cười

More...

Muốn không thua, phải giở trò

By Lê Khả Sỹ

Vén lưới phía sau đút bóng vào

More...

Con Người bất tử

By Lê Khả Sỹ

Ôn cố tri tân

More...

Ngứa ngáy viết

By Lê Khả Sỹ

Bông lông

More...

Trò thi hoa hậu

By Lê Khả Sỹ

Buồn...cười

More...