Vận hạn

By Lê Khả Sỹ

Đường sắt VN

More...

Ngợm lai người

By Lê Khả Sỹ

Đã lòi mặt !

More...

Nghe Đại biểu Quốc hội nói

By Lê Khả Sỹ

Sướng nhòe cả kính !

More...

Thời @

By Lê Khả Sỹ

Văn chương nhốn nháo

More...

Vị Thứ trưởng bộ GTVT

By Lê Khả Sỹ

Nguyễn Ngọc Đông

More...

Nạn đường ngang

By Lê Khả Sỹ

Còn nan giải !

More...

Sáng tạo kỳ quái

By Lê Khả Sỹ

Bộ GTVT

More...

Xem ti-vi

By Lê Khả Sỹ

Nổi cơn, thèm...

More...

Các cơ quan chức năng

By Lê Khả Sỹ

Không ngu như lợn !

More...

Trò khỉ

By Lê Khả Sỹ

Cải lão hoàn đồng

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','6dsng7lgtueji8tfgkoibf0iu1','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-15 02:22:35','/news/page-5.html')