Buồn tay thì viết

By Lê Khả Sỹ

"Lo bò trắng răng"

More...

Tặng phó Chủ tịch hội Nhà văn tp.HCM

By Lê Khả Sỹ

VĂN AI tế sống 

More...

Mỹ trêu tức Nga

By Lê Khả Sỹ

Đáng buồn

More...

Không thể tha, phải tung bút !

By Lê Khả Sỹ

Cho phó Chủ tịch hội Nhà văn tp. HCM biết thế nào là lễ phép

More...

Làm vua, làm quan lớn

By Lê Khả Sỹ

Để được nuôi, được hầu

More...

Quái dị

By Lê Khả Sỹ

Tiêu chuẩn của o Kim Tiến

More...

Phó Chủ tịch hội Nhà văn tp. HCM

By Lê Khả Sỹ

Nên mua băng...bịt khẩu khỏi hôi !

More...

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

By Lê Khả Sỹ

Váy ngắn trùm lên là khó thoát !

More...

Vua quan xứ ta

By Lê Khả Sỹ

Chiều được người đời khó thật

More...

Không sai chút mô

By Lê Khả Sỹ

Ra ngõ gặp anh hùng (!)

More...