Lãnh đạo Chi cục đê điều Hà Nội

By Lê Khả Sỹ

Sao mà ngu như rứa ?

More...

Chuyện qua rồi

By Lê Khả Sỹ

Ông Trần Ngọc Thành

More...

Quan kém phẩm

By Lê Khả Sỹ

Chém mỏi tay không hết

More...

Thực trạng ở Thanh Hóa

By Lê Khả Sỹ

Chẳng Bí thư Chủ tịch nào ngu thế

More...

Uổng nhẩy !

By Lê Khả Sỹ

Đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Thanh

More...

Bưng bít

By Lê Khả Sỹ

Quan trọng hóa

More...

Đùa chút cho vui

By Lê Khả Sỹ

Với Phạm Mầu

More...

Đại tá Nguyễn Đăng Quang

By Lê Khả Sỹ

Vừa lạc hậu, vừa thủ cựu

More...

Đầu máy án ngữ trước ga Vinh

By Lê Khả Sỹ

"Bùa yểm" được gỡ rồi

More...

Buồn không !

By Lê Khả Sỹ

Khéo mà "oan sai"

More...