Vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

By Lê Khả Sỹ

Do bọn chó ?

More...

Có lợi thế

By Lê Khả Sỹ

Tận dụng mà vù

More...

Sài Gòn mình

By Lê Khả Sỹ

"Mồ cha không khóc, khóc tổ mối"

More...

Đổi giấy phép lái xe

By Lê Khả Sỹ

Bị bộ Tư pháp "tuýt còi" !

More...

Buồn cho thơ Đường luật thời @ !

By Lê Khả Sỹ

Gửi đến người xưa

More...

Đôi lời nhắn gửi Tổng Giám đốc VTV

By Lê Khả Sỹ

Mất áo hãy giữ lấy quần

More...

Họp cho vui, hội cho buồn

By Lê Khả Sỹ

Cái hội Nhà văn Hà Nội

More...

Thực chất chỉ vì...

By Lê Khả Sỹ

Mồm quan tham nhũng

More...

Người khác ta, ta khác người

By Lê Khả Sỹ

Bông lông chuyện vua quan

More...