Giáo sư tiến sĩ

By Lê Khả Sỹ

Nở như nấm tháng ba

More...

Chơi thì chơi

By Lê Khả Sỹ

Kim Jong Un không sợ !

More...

Bốn Đại thần + một con

By Lê Khả Sỹ

Mười ba tỷ Mỹ kim "gửi tiết kiêm" 

More...

Chánh Văn phòng Đảng ủy khu kinh tế Hải Phòng

By Lê Khả Sỹ

Đích thực con ca ve !

More...

Lời khuyên của công dân

By Lê Khả Sỹ

Gửi đến Chủ tịch nước 

More...

Theo truyền thống

By Lê Khả Sỹ

Người ĐS chịu thương chịu khó

More...

Sắp trình làng bài: Ông Trần Đại Quang từ chức đi !

By Lê Khả Sỹ

Cần xử nghiêm Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn

More...

Cũng hay...

By Lê Khả Sỹ

"Nhà sử học"-nghị sĩ

More...

Thư Tháng Tư

By Lê Khả Sỹ

Gửi các bạn Triều Tiên

More...

Thằng ta đây

By Lê Khả Sỹ

Trông người mà ngẫm đến ta

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5728','8dff7oto1aagmk9uesg0kotgt4','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-14 22:22:54','/news/page-6.html')