Thực chất chỉ vì...

By Lê Khả Sỹ

Mồm quan tham nhũng

More...

Người khác ta, ta khác người

By Lê Khả Sỹ

Bông lông chuyện vua quan

More...

Đáp từ

By Lê Khả Sỹ

K/gửi Thi sĩ Lê Trường Hưởng

More...

Lời cảm ơn

By Lê Khả Sỹ

Nhờ bạn chúc mừng, mới nhớ ngày sinh

More...

Muốn sướng thì làm quan

By Lê Khả Sỹ

Được đặc quyền đặc l;ợi

More...

Ngứa ngáy vận động

By Lê Khả Sỹ

Sang Nga mà ở

More...

Của ba loài, người ba thứ

By Lê Khả Sỹ

Không chừng lại số phận bù nhìn

More...

Xe của con chó nào ?

By Lê Khả Sỹ

Công an không biết cũng đúng (!)

More...

Dở hơi

By Lê Khả Sỹ

Tàu "Boeing mặt đất"

More...

Thiên tai nhiễu hại đường sắt

By Lê Khả Sỹ

Qua thử thách thêm hiểu con người

More...