Cần nhìn thẳng nói thật

By Lê Khả Sỹ

Hy sinh phải có mục đích

More...

Nhắc đến Cha già dân tộc

By Lê Khả Sỹ

Lại thầm thương cho dân tộc

More...

Nhìn cái tréo ngoe

By Lê Khả Sỹ

Cười

More...

Muốn không thua, phải giở trò

By Lê Khả Sỹ

Vén lưới phía sau đút bóng vào

More...

Ngứa ngáy viết

By Lê Khả Sỹ

Bông lông

More...

Trò thi hoa hậu

By Lê Khả Sỹ

Buồn...cười

More...

Chắp vần

By Lê Khả Sỹ

Về "cái sự đời"

More...

Luận về mèo cũng vui

By Lê Khả Sỹ

Chờ xem

More...

Câu đối tặng

By Lê Khả Sỹ

Vui thì viết

More...

Mưu mẹo các vua quan

By Lê Khả Sỹ

Nghe đồn có vài ba quan đang ra nước ngoài "chữa bệnh" (?)

More...