Thơ tặng bạn

By Lê Khả Sỹ

Khoán thủ từ

More...

Tếu táo đỡ buồn

By Lê Khả Sỹ

"Xếp ghế kê bàn"

More...

Rải tiền để quảng cáo sách

By Lê Khả Sỹ

Ngu cả lũ

More...

Theo lẽ đời

By Lê Khả Sỹ

Phản ứng cần thấu lý đạt tình

More...

Vui một chút

By Lê Khả Sỹ

Phó Chủ tịch nước mà nói không chuẩn

More...

Biệt phủ...

By Lê Khả Sỹ

Biệt phủ không của vua quan thì chó đi hai cẳng !

More...

Phải bóp từ cổ lên đầu

By Lê Khả Sỹ

Mới khỏi bệnh

More...

Nhà báo thời nay

By Lê Khả Sỹ

Nói cái nghề mình

More...

Coi chừng

By Lê Khả Sỹ

Phải tỉnh táo như Bá Kiến !

More...

Ở xứ mình

By Lê Khả Sỹ

Nạn kẻ cắp văn chương

More...